Planning

Maandelijkse planning

Om u een goed beeld te geven van de werkzaamheden maken we voor elke maand een planning. Het tracé knippen we op in vier deelgebieden die elk besproken worden in een eigen kaart. Het gaat hier om:

  • Hollandiastraat
  • Knooppunt A6 / A7
  • Aansluiting Joure
  • Verdiepen Langwarder Wielen

Hieronder kunt u de laatste versie bekijken. Oudere versies staan onder het kopje 'Downloads'.

Icon Werkzaamheden november 2018 (2,9 MB)

Werkzaamheden

In januari 2016 is het werk buiten écht van start gegaan. De aanleg van het nieuwe knooppunt is in zeven fases opgedeeld. Per fase is te zien op welke locaties gewerkt wordt en waar hinder kan zijn. Op dit moment zitten we in fase 7, maar moeten er ook nog werkzaamheden uit eerdere fases uitgevoerd worden. Meer details per deelgebied kunt u vinden onder het kopje 'werkzaamheden'. Vindt u het plaatje te klein of niet goed leesbaar dan kunt u onderaan de pagina de link naar het originele document openen.

Het nieuwe knooppunt Joure is sinds eind 2017 in gebruik. Dit betekent echter niet dat het werk er op zit. In het eerste kwartaal van 2018 wordt het oude viaduct Haskerveldweg gesloopt en het nieuwe viaduct gebouwd. Hiervoor gelden ook nog verkeerssystemen op de A6/A7. Ook moet het oude tracé nog worden opgeruimd. Verder vinden er ook allemaal afrondende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan het draaien van het definitieve asfalt en de belijning, de afwerking van de bermen en het plaatsen van de bebording.

Fase 1

Werkzaamheden in fase 1
Werkzaamheden in fase 1

Fase 2

Werkzaamheden in fase 2
Werkzaamheden in fase 2

Fase 3

Werkzaamheden in fase 3
Werkzaamheden in fase 3

Fase 4

Werkzaamheden in fase 4
Werkzaamheden in fase 4

Fase 5

Werkzaamheden in fase 5
Werkzaamheden in fase 5

Fase 6

Werkzaamheden in fase 6
Werkzaamheden in fase 6

Fase 7

Werkzaamheden in fase 7
Werkzaamheden in fase 7
Icon Faseringskaarten (15,7 MB)