Partners

Provincie Fryslân, gemeente De Friese Meren en Rijkswaterstaat werken samen aan het nieuwe Knooppunt Joure. Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen het project. 

1. Provincie Fryslân is de grootste financier en budgetverantwoordelijk. De provincie is samen met de gemeente verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling. 

2. De gemeente De Friese Meren is verantwoordelijk voor de inrichting van Joure en daarmee de ruimtelijke keuzes voor de gebieden rondom de weg. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg van gemeentelijke wegen. 

3. Rijkswaterstaat Noord-Nederland is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van de rijkswegen, waaronder de A6 en A7. Rijkswaterstaat kijkt er daarom vooral op toe dat er een veilig en verantwoord ontwerp voor de nieuwe weg wordt gemaakt.

Uiteindelijk hebben de drie partijen een gezamenlijk doel, namelijk een sterk, veilig en bereikbaar Fryslân. Om beter gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en ervaring, werken we in een gezamenlijke organisatie -een alliantie- aan de realisatie van Knooppunt Joure. Zo komen we slag-vaardiger tot betere oplossingen.

Het Friese Merenproject? 

Het verdiepen van de Langwarder Wielen is een project van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. Het Friese Merenproject wil Fryslân als watersportgebied nog aantrekkelijker maken. En daarmee ook de Friese economie stimuleren. Het project is in 2000 gestart en loopt tot 2016.