Bouw knooppunt Joure voorlopig gegund aan Gebr. Van der Lee

De bouw van het nieuwe knooppunt bij Joure is voorlopig gegund aan aannemer Gebr. Van der Lee. Er volgen nu twintig dagen waarin de andere aannemers bezwaar kunnen maken tegen de uitslag. Als dat niet gebeurt, is begin juli definitief bekend wie het werk gaat uitvoeren. De aanleg van knooppunt Joure start naar verwachting eind 2015 en moet eind 2017 klaar zijn.

Opdrachtgevers Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Friese Meren gunnen het werk voorlopig aan Gebr. Van der Lee, omdat zij het beste aanbod hebben gedaan op basis van de prijs-kwaliteitverhouding. Bij de kwaliteit is o.a. gekeken naar duurzaamheid en de manier waarop de aannemer de hinder tijdens de werkzaamheden gaat beperken.

Knooppunt Joure

De grote rotonde bij Joure maakt plaats voor een doorgaande verbinding tussen de A6 en de A7 (Lemmer-Heerenveen). Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek. Bij het project hoort ook het verdiepen van de Langwarder Wielen (in samenwerking met het Friese Merenproject) en de aanpak van de entree van Joure inclusief een busstation en carpoolplaats.

Tunnel Hollandiastraat

Het is nog niet duidelijk of er een tunnel komt ter hoogte van de Hollandiastraat in plaats van een viaduct. Rijkswaterstaat, gemeente en provincie moeten nog beoordelen of hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn.

Files, ongevallen en sluipverkeer

De grote rotonde bij Joure is nu vooral een knelpunt waar vaak files staan en ongevallen gebeuren. Bovendien hebben omliggende dorpen veel last van sluipverkeer dat de rotonde wil mijden. Met het nieuwe knooppunt verbetert de bereikbaarheid van Fryslân, de verkeersveiligheid bij Joure en de leefbaarheid in de dorpen.

Drie overheden, één doel

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Friese Meren werken samen in een bestuurlijke alliantie. Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen het project. Uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk doel; namelijk een sterk, veilig en bereikbaar Fryslân.

Terug