Verdiepen Langwarder Wielen

De aannemer is begin 2016 gestart met het verdiepen van het meer tot een diepte van 2,30 meter. Daarmee is het straks toegankelijk voor zeil- en motorboten met een diepgang van 1,90 meter. Na het vaarseizoen, vanaf 1 oktober 2017, worden de werkzaamheden hervat.

Bij het verdiepen komen grote hoeveelheden zand en slib vrij. De aannemer gebruikt het zand bij de aanleg Knooppunt Joure. Het slib blijft achter in een onderwaterdepot in het meer. De aannemer werkt 50 meter uit de kant. Dit is nodig om de oevers te beschermen tegen eventuele golfslag.

Op deze afbeelding ziet u een dwarsdoorsnede van de werkzaamheden aan de Langwarder Wielen
Dwarsdoorsnede werkzaamheden Langwarder Wielen


Realisatie luwe ondiepe waterzones in de Kûfurd

Bij het verdiepen van de Langwarder Wielen komt bagger vrij. In de zomer van 2017 is gekeken wat er met deze bagger gedaan kan worden. Er is een koppeling gemaakt met de Kader Richtlijn Water (KRW). Deze richtlijn heeft als doel om de kwaliteit van het water te verbeteren, bijvoorbeeld door het maken van ondiepe oevers zodat het onderwaterleven zich sneller kan ontwikkelen. De bagger die vrijkomt, zal niet in de oevers van Langwarder Wielen komen, maar op de Kûfurd. Op de Kûfurd worden vier ondiepe gedeeltes gerealiseerd met de vrijgekomen bagger uit de Langwarder Wielen. Deze vier gebieden zullen afgezet worden met palen en zandzakken, zodat de bagger niet verder uitspoelt.

Visualisatie KRW-oever
Visualisatie KRW-oever